در حال بارگذاری

پیشنهاد سردبیر

تحول فرهنگی خانواده‌ها با تقویت دوره قرآن خانگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه دوره‌های قرآن خانگی بخش فراموش شده‌ای در جامعه هستند، گفت: براین‌اساس تقویت دوره‌های قرآن خانگی باعث تحول در حوزه فرهنگی خانواده در ابعاد تربیتی خواهد شد.
آنچه از قطعی گاز فاروج و شیروان بدانید
طی برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قطعی گاز فاروج و محدودهایی از شیروان روز پنج‌شنبه و جمعه جهت تغییر کلاس خط انتقال گاز سرخس به نکا انجام خواهد شد و تمام تمهیدات لازم برای این کار انجام شده است.